Rapport

Nederlandse kantoren naderen belangrijk klimaatstation

De C-labelverplichting als eerste horde richting 2050

Beste lezer,

De gebouwde omgeving is operationeel verantwoordelijk voor ca. 30% van de wereldwijde CO2-uitstoot en 40% van het totale energieverbruik, waarmee deze aanzienlijk bijdraagt aan de klimaatverandering. Zo’n 50% van de uitstoot komt voort uit utiliteitsgebouwen, waar kantoren onder vallen. Ook die moeten dus worden verduurzaamd om de totale uitstoot van de gebouwde omgeving te verlagen. Zowel kantoorbezitters als -gebruikers zullen – op welke manier dan ook – worden geconfronteerd met (veranderende) wensen en verplichtingen.

Een voorbeeld daarvan is de hernieuwde EPBD-richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive), geïntroduceerd door de Europese Unie als onderdeel van het ‘Fit for 55’-klimaatpakket. De beleidsvoorstellen in dit pakket zijn gericht op een uitstootreductie in 2030 van minimaal 50% ten opzichte van 1990. Een cruciale eerste stap binnen de Europese Green Deal, met als stip op de horizon: Europa als eerste klimaatneutrale continent in 2050.

Om die gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten, stelt elke lidstaat een actieplan op, voorzien van een ‘routekaart’ met harde doelstellingen en meetbare voortgangsindicatoren per decennium: 2030 – 2040 – 2050. De Europese Commissie beoordeelt deze nationale actieplannen uiterlijk in 2025. Ook Nederland zal zijn routekaart de komende jaren verder moeten invullen, willen we aan de nieuwe richtlijn voldoen. Sommige meetpunten staan overigens al op de planning. Sterker, het Nederlandse eerste meetpunt voor de kantorenmarkt – een verplicht C-label voor (bijna) alle kantoorgebouwen vanaf 2023 – is ambitieuzer dan het huidige EU-voorschrift. Maar deze belangrijke eerste én snel naderende horde in de strijd tegen CO2-uitstoot leidt ook tot vragen. Bijvoorbeeld hoe de kantorenmarkt er nu voorstaat ten opzichte van deze verplichting, en wat we moeten met de kantoren die nog niet zo ver zijn. Wat willen huurders eigenlijk? En wat zijn de gevolgen als een eigenaar besluit niets te doen?
Belangrijke vragen, waar we in deze publicatie bij stilstaan. Maar we werpen onze blik ook op de minder nabije toekomst. De C-labelverplichting heeft dan wel veel impact op de kantorenmarkt, maar is slechts het eerste station op de kaart. Waarbij het ook steeds relevanter wordt waar we precies naar kijken: de fictieve labelberekening, of de daadwerkelijke CO2-uitstoot en het feitelijke energieverbruik. Er moet veel meer gebeuren op de route naar klimaatneutrale kantoren in 2050. Dat lijkt ver weg, maar laat je niet misleiden: gemiddeld genomen ondergaat een pand tot die tijd nog maar één grote renovatieronde. Die kun je als eigenaar natuurlijk uitvoeren omdat je aan opgelegde regelgeving moet voldoen en daarin verplichte hordes moet nemen. Maar het kan ook anders. Ons advies: wacht niet af, kijk vooruit en blijf de baas over je eigen routekaart. Zo kun je ook eerder de afweging maken of het de investering wel waard is.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, Tim Habraken